Blendprojects

Blendprojects

Sinds 2011 exposeren René van den Bos, Els Moes, Ingrid Roos en Tonneke Sengers onder de naam MIXED.
Vanaf 2017 is de groep aangevuld met René Eicke, en  Anne Rose Regenboog.
In 2018 is besloten om geregeld onder de gemeenschappelijke noemer Blend Projects tentoonstellingen te organiseren.

Een sobere, abstracte beeldtaal en een beroep op de verbeelding van de toeschouwer karakteriseren het werk van de zes kunstenaars die met regelmaat exposeren onder de naam Blend Projects. Ook de thema’s in de werken van René van den Bos, René Eicke, Els Moes, Anne Rose Regenboog, Ingrid Roos en Tonneke Sengers komen overeen. Veelzeggend is de titel die ze gaven aan hun recente presentatie in Galerie Závodný, Mikulov, in Tjechië: Abstraction and Space in Dialogues (18 januari-10 maart 2018). Gebruik makend van diverse uitdrukkingsvormen gingen de werken van de zes kunstenaars een visuele dialoog aan over licht, schaduw en (de illusie van) ruimtelijkheid.

Waar staat Blend Projects voor? Het Engelse begrip blend verwijst naar het vermengen of combineren van elementen die goed bij elkaar passen. De werken passen bij elkaar, maar er zijn ook duidelijk van elkaar te onderscheiden signaturen. Wie inzoomt op de verschillende oeuvres ontdekt telkens opnieuw een persoonlijke fascinatie en eigen benadering.

Meer info over Blendprojects: KLIK HIER !