Dandelight

Dandelight

Studio Drift

Dandelight is een subtiel en tot de verbeelding sprekend lampje. Hij brandt bij ons bijna iedere dag!

Het concept is gebaseerd op één van Studio Drift’s meest bekende werken Fragile Future III. De Dandelight wordt gemaakt van een echte paardenbloem die in grote getale in elk voorjaar wordt geplukt en waarbij elk zaadje één voor één op een LED-lampje wordt geplakt. Het arbeidsintensieve proces staat symbool voor de kwetsbaarheid van het leven. Het kan opgevat worden als een duidelijk statement ten opzichte van de massaproductie en de heersende wegwerpcultuur. Want zijn de snelle technologische ontwikkelingen van onze tijd echt verder gevorderd dan de evolutie van de natuur, waarvan de paardenbloem zo’n symbolisch en vergankelijk voorbeeld is? Of zouden de twee samen kunnen evolueren en elkaar weer kunnen ontmoeten in de toekomst? Dandelight kan worden gezien als een uiting van een kritische, maar utopische visie op de toekomst van onze planeet: waar twee schijnbaar tegengestelde evoluties een pact zullen slaan om überhaupt te kunnen overleven.